وبگاه شخصی مهندس مهدی محمدی

فردا دیر است امروز باید...

به نام بهترین سرآغاز

۲ مطلب با موضوع «ریاضیات» ثبت شده است

برای خواندن عدد های خیلی بزرگ نامی را به کار می‌بریم که اروپائیان از ریشه واژه‌های لاتینی، یا زبانهای دیگر اروپایی برای آنها انتخاب کرده‌ا ند. بعضی از این عددها عبارتند از:
  • ۱۵ فروردين ۹۱ ، ۱۶:۵۰

تغییر مبنای اعداد در ریاضی و به خصوص در علم کامپیوتر اهمیت بسیاری دارد.

  • ۱۲ فروردين ۹۰ ، ۱۱:۱۵