وبگاه شخصی مهندس مهدی محمدی

فردا دیر است امروز باید...

به نام بهترین سرآغاز

سفره هفت سین بچه‌های کامپیوتر هنرستان مبین دهنو در اسفند سال 93

ز کـــوی یار می‌آید نسیـــــم بــــاد نوروزی     از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی

7sin94

  • مهدی محمّدی